Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Öz Değerlendirme Raporları Son Gönderim Tarihi 16.10.2020 günü 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Üniversitemiz kalite güvence çalışmaları kapsamında tüm bölüm, program ve anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderilen öz değerlendirme raporlarının ilgili birim yöneticiliklerine (Dekanlık, Müdürlük) iletilmesi ve birim web sayfasında yayınlanması ayrıca öz değerlendirme raporu son hazırlama tarihi 16.10.2020 saat 23:59 olarak güncellenmiş olup bölüm veya programlarınıza ait öz değerlendirme raporunun aşağıda yer alan hususlar dikkate alınarak YÖKAK'a gönderilmesi gerekmektedir.

 

-Rapor al'a tıklayıp ardından raporunuzun pdf formatının elde edilmesi

-Ardından öz değerlendirme raporunu tamamla butonundan raporun YÖKAK'a gönderilmesi.