Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

ÇOMÜ Kalite Güvencesi 2018 yılı ile İlgili Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi (24.12.2018)

2018 yılı ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği üst ve danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

 

Kalite Güvencesi kapsamında, 2018 yılı ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği üst ve danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden,ÇOMÜ Kalite Güvencesi Kurul Üyeleri, Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Doç Dr. Tuğba Tümer, Doç Dr. Ayhan Oral, Doç Dr. Ali  Şahin Örnek, Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özbaşı, Öğr. Gör. Remzi Mustafa Gencer ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erdem Kodal katıldı.

Toplantı kapsamında, Bologna eğitim sistemi, birim stratejik plan ve çalışmaları yanı sıra, 2018 yılına ait kurum iç değerlendirme raporunun hazırlık çalışmaları için planlama yapıldı.

 

Toplantı detayı ve ilgili haber için tıklayınız