Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde Öz Değerlendirme Raporu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi (18.08.2020)

Kalite Güvence Üst Kurul Üyemiz Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU tarafından üniversitemiz kalite güvence çalışmaları kapsamında 18 Ağustos 2020 Salı günü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Tülay CENGİZ TAŞLI, dekan yardımcımız Doç.Dr.Ali Tolga ÖZDEN ve ilgili bölüm temsilcilerinin de katılımlarıyla öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasına yönelik 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirilmiştir.