Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üniversitemiz Birim Yöneticilerine ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Öz Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi (19.08.2020)

Üniversitemiz kalite güvence çalışmaları kapsamında Kalite Güvence Üst Komisyon Üyemiz Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU tarafından 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü üniversitemizin ilgili tüm dekan, müdür, öğretim üyesi ve öğretim elemanlarına yönelik Microsoft Teams üzerinden öz değerlendirme raporunun hazırlanmasına yönelik online bir toplantı düzenlenmiştir.  2 saat süren bu toplantıya 480 katılımcı talebi gerçekleşmiş, Microsoft Teams'in toplantı katılımcı sınırlaması nedeniyle yalnızca 360 akademik personel toplantıya aktif olarak online biçimde katılım sağlayabilmiştir. Pandemi sürecinde bulunmamıza rağmen gerçekleşen online ve yüz yüze toplantılarla birlikte akademik kadromuzun %25'inden fazlası üniversitemizin kalite güvence çalışmaları çerçevesinde bilgilendirilmiştir. Üniversitemiz akademik personelinin kalite güvence çalışmalarımıza göstermiş olduğu ilgi ve desteğe teşekkür ederiz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvence Üst Komisyonu