Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Dokümanlar

Dokümanlar

Ekler

a0. ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu 2020.pdf
a1. ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası.pdf
a2. ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu 2015.pdf
a3. ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu 2016.pdf
a4. ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu 2017.pdf
a5. ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu 2018.pdf
a6. ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu 2019.pdf
a7. ÇOMÜ 2018-2019.pdf
a8. ÇOMÜ Teşkilat Şeması.pdf
a9. UYBS Program Değerlendirme Kılavuzu.pdf
b1. ÇOMÜ Stratejik Planı (2018-2022).pdf
b2. Araştırma Üniversitesi Adayı Olmak Adaylık için Yapılması Gerekenler.pdf
b3. Dış Paydaş Görüş ve Önerileri.pdf
b4. ÇOMÜ Stratejik Planı (2021-2025).pdf
b5. COMU_Kurumsal_izleme_raporu_2020.pdf
b6. ÇOMÜ Stratejik Planı (2021-2025).pdf
b7. ÇOMÜ 2020 İdare Faaliyet Raporu.pdf
c1. YÖK Kalite Kurulu Bilgi Notu.pdf
c2. Dış Değerlendirme Ölçütleri.pdf
c3. Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu.pdf
c4. Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu (Ek-2).pdf
c5. Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri V2.0.pdf
c6. Kurum İç Değerlendirme Raporu (KIDR) Hazırlama Kılavuzu V2.0.pdf
d1. Senato Sunumu_ YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği Süreci ve Uygulanması.pdf
d2. Senato Sunumu_Kalite Güvencesi Dış Değerlendirme Süreci.pdf
d3. Senato Sunumu_Kalite Güvencesi Çalışmalarımızın Sonuçları ve Kalite Yönetim Üzerine Yeni Düzenlemeler.pdf
e1. Kalite Güvencesi 1. Toplantısı (22.06.2016).pdf
e2. Kalite Güvencesi 2. Toplantısı (03.10.2016).pdf
e3. Kalite Güvencesi 3. Toplantısı (07.03.2017).pdf
e4. Kalite Güvencesi 4. Toplantısı (10.10.2017).pdf
e5. Yüksek Öğretim Kalite Yönetimi Stratejik Planı ve Anketleri Toplantısı (19.06.2018).pdf
e6. ÇOMÜ Kalite Güvencesi Dış Paydaş Toplantısı (19.02.2019).pdf
e7. ÇOMÜ Kalite Güvencesi İç Paydaş Toplantısı (05.03.2019).pdf
e7. COMU Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Alt Raporu.pdf
e8. Ders Öğrenme Kazanımları (25.12.2019).pdf
e9. Uzaktan Öğretim Ders İçerikleri.pdf
f1. ÇOMÜ Kalite Güvencesi Çalışmaları Kontrol Listesi.docx
f2. İdari Personel Memnuniyet Anketi.pdf
f3. Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi.pdf
f4. Akademik Personel Memnuniyet Anketi.pdf
f5. Örnek Stratejik Plan Anketi.docx
f6. ÇOMÜ Stratejik Plan Anketi.pdf
f7. ÇOMÜ 2019_2020 Bahar YY Anket Raporu.pdf
f8. 2020 Pandemi Dönemi Öğrenci Anketi Sonuçları.pdf
g1. Örnek Sınav Kağıdı Formatı.docx
h1. Örnek Birim Stratejik Planı.docx
h2. Kurum İç Değerlendirme Rapor Formatları (Birimler İçin).docx
h3. Kurum İç Değerlendirme Kılavuzu_Eski (Üniversite Genel Raporu İçin).pdf
h4. Kurum İç Değerlendirme Kılavuzu_Yeni (Üniversite Genel Raporu İçin).docx
h5. ÇOMÜ_Kurumsal Geri Bildirim Raporu.pdf
h6. 2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu.pdf
h7. YÖKAK İzleme Programı Ara Değerlendirme.pdf
i1. Mezun Bilgi Sistemi Davetiyesi.pdf
j1. Kalite Güvencesi Çalışmaları için Yeni Yaklaşımlar.pdf
k1. ornek_2019_program_ozdegerlendirme_raporu.pdf
k2. 2019_program_ozdegerlendirme_hazirlama_kılavuzu.pdf
k3. oz_degerlendirme_raporu_olusturma.pdf
k4. 2019_oz_degerlendirme_modulu_veri_girisi_videosu.pdf
k5. Örnek İş Yükü Tablosu.pdf
k6. Örnek İş Yükü Analiz Bilgi Toplama Formu.pdf