Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Dokümanlar

Dokümanlar

Ekler

a1. ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası.pdf
a2. ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu 2015.pdf
a3. ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu 2016.pdf
a4. ÇOMÜ Teşkilat Şeması.pdf
b. Kalite El Kitabı.pdf
c1. YÖK Kalite Kurulu Bilgi Notu.pdf
c2. Dış Değerlendirme Ölçütleri.pdf
c3. İç Değerlendirme Kılavuzu.pdf
c4. Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu.pdf
c5. Kurum Dış Değerlendirme Formu (Ek-2).pdf
c6. Stratejik Plana Göre 2018-2022.pdf
d1. Senato Sunumu_ YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği Süreci ve Uygulanması.pdf
d2. Senato Sunumu_Kalite Güvencesi Dış Değerlendirme Süreci.pdf
e1. Kalite Güvencesi 1. Toplantısı (22.06.2016).pdf
e2. Kalite Güvencesi 2. Toplantısı (03.10.2016).pdf
e3. Kalite Güvencesi 3. Toplantısı (07.03.2017).pdf
e4. Kalite Güvencesi 4. Toplantısı (10.10.2017).pdf
f1. Kurumsal Değerlendirme Anketleri.pdf
f2. İdari Personel Memnuniyet Anketi.pdf
f3. Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi.pdf
f4. Akademik Personel Memnuniyet Anketi.pdf
g1. Örnek Sınav Kağıdı Formatı.docx