Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Dokümanlar

.

Ekler

ÇOMÜ Kurum İçi Değerlendirme Raporu 2015.pdf
ÇOMÜ Kurum İçi Değerlendirme Raporu 2016.pdf
Dış Değerlendirme Ölçütleri.pdf
İç Değerlendirme Kılavuzu.pdf
Kalite El Kitabı.pdf
Kalite Güvencesi 1. Toplantısı (22.06.2016).pdf
Kalite Güvencesi 2. Toplantısı (03.10.2016).pdf
Kalite Güvencesi 3. Toplantısı (07.03.2017).pdf
Kalite Güvencesi Dış Değerlendirme Süreci (30.03.2017).pdf
Örnek Sınav Kağıdı Formatı.docx
YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Süreci ve Uygulanması (26.05.2016).pdf
YÖK Kalite Kurulu Bilgi Notu.pdf