Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu Üyesi

Kadrosunun Bağlı Olduğu Birim

Sorumlu Olduğu Birimler

Prof. Dr. Suat UĞUR

(Rektör Yardımcısı)

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Abdullah KELKİT     

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

Prof. Dr. Nazan YELKİKALKAN

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Meslek Yüksekokulları 

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi

İletişim Fakültesi

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI

Eğitim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi