Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kalite Güvencesi Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu

 

Kalite Güvencesi Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş ÖZBAŞI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ARCAGÖK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Berrin GÜLTAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur AKKAYA

Üye

Öğr. Gör. Cumhur ERDÖNMEZ

Üye

Araş. Gör. Dr. Soner YİĞİT

Üye

İstatistik Uzmanı Servet BİROL

Üye