Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üst Komisyon Üyeleri

Üst Komisyon Üyesi

(Kadrosunun Bağlı Olduğu Birim)

İdari Görevi

Sorumlu Olduğu Birimler

Prof. Dr. Sedat MURAT 

Rektör

 

Prof. Dr. Süha ÖZDEN

(Mühendislik Fakültesi)

Rektör Yardımcısı

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

(Eğitim Fakültesi)

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Turizm Fakültesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Ayhan ORAL

(Fen Edebiyat Fakültesi)

ÇOBİLTUM Müdürü

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Doç. Dr. Tuğba TÜMER

(Fen Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı

Fen Edebiyat Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK

(Biga İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi)

Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Biga İktisadi İdari ve Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU

(Biga Meslek Yüksekokulu)

 

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Ziraat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi Hastanesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜNDOĞDU

(Çan Meslek Yüksekokulu) 

MEYOK Koordinatör Yardımcısı

Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları 

Sami YILMAZ

(Rektörlük) 

Genel Sekreter 

Daire Başkanlıkları

İdari Birimler

Ömer Erdem KODAL

(Rektörlük) 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Daire Başkanlıkları

İdari Birimler

Alperen UYSAL

ÇOMÜ Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Kulüpleri

Öğr. Gör. Remzi Mustafa GENÇER