Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üst Komisyon Üyeleri

 

ÇOMÜ KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Yücel ACER (Rektör)

Prof. Dr. Süha ÖZDEN (Rektör Yardımcısı / Rektör Danışmanı / Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Mühendislik Fakültesi
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Eğitim Fakültesi 
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Turizm Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sami YILMAZ (Genel Sekreter)  

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Daire Başkanlıkları
 • İdari Birimler

Doç. Dr. Ayhan ORAL (ÇOBİLTUM Müdürü) 

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Ömer Erdem KODAL (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) 

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Daire Başkanlıkları
 • İdari Birimler

Doç. Dr. Tuğba TÜMER (FEF Öğretim Üyesi)

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Fen Edebiyat Fakültesi
 • Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi
 • Fen Bilimleri Enstitüsü

Alperen UYSAL (Öğrenci Temsilcisi)

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Öğrenci Toplulukları
 • Öğrenci Kulüpleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK (BİİBF Öğretim Üyesi)

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Biga İktisadi İdari ve Bilimler Fakültesi
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Melis DURUSOY (Sekreterya)

Dahili: 1164

Yrd. Doç. Dr. Başak BÜYÜK (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Tıp Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Ziraat Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 

Yrd. Doç. Dr. Erdem GÜNDOĞDU (Çan MYO Öğretim Üyesi)

Sorumlu Olduğu Birimler

 • Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları
 • Tüm Yüksekokullar
 • Tüm Meslek Yüksekokulları