Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Ölçme Değerlendirme Sonuçları

"Ölçme Değerlendirme Sonuçları"na Aşağıdaki Eklerden Ulaşabilirsiniz.

Ekler

2017-2018.pdf
2018 Bahar 1.pdf
2018 Bahar 2.pdf
akademik 2018 bahar graphic.pdf
Akademik personel memnuiyet anketi sonuçları 2017-2018 tumu.docx
İdari personel memnuniyet anketi.docx
idari2018 bahar graphic.pdf