Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Yönerge

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları'na aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

Ekler

ÇOMÜ Yönergesi.docx