Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Yönetmelik

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile ÇOMÜ Yönergelerine aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.

Ekler

23.11.2018 tarihli Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvencesi Öğrenci Senatosu Yönergesi.pdf
ÇOMÜ Yönergesi.pdf