Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Yönetmelik

YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği'ne aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

Ekler

YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği.docx