Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Yönetmelik

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliklerine aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.

Ekler

23.07.2015 tarihli Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği.pdf
23.11.2018 tarihli Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği.pdf