Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Akredite Olan Akademik Programlarımız

Akreditasyon Alan Akademik Birimlerimiz/Programlarımız:

Yükseköğretim Faaliyetleri Kapsamında Akademik ve İdari Çalışmalar Bünyesine (ISO 9001:2015, ISO 50001:2018)

 

ÇOMÜ Eğitim Öğretimde ISO Kalite Belgeleri (ISO 29990: 2010, ISO 26000: 2010, ISO 10002: 2018)

Akademik Araştırmalar Kapsamında (ISO 37101:2016, ISO 56002:2019)

 

 

 

1. Tıp Fakültesi Eğitim Programı

2. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

3. Çevre Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı

4. Harita Mühendisliği  Lisans Programı (Normal Öğretim)

5. Harita Mühendisliği  Lisans Programı (İkinci Öğretim)

6. Antrenörlük Eğitimi Lisans Programı (Normal Öğretim)

7. Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

8. Japonca Öğretmenliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

9. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

10. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

11. Turizm İşletmeciliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

12. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

13. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

14. Kimya Öğretmenliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

15. Beden Eğitimi vr Spor Öğretmenliği Lisans Programı (Normal Öğretim)

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı

17. İktisat Lisans Programı

18.  BİİBF İşletme Bölümü Lisans Programı

19. Kamu Yönetimi Lisans Porgramı

20. Uluslararası İlişkiler  (%30 İngilizce) Lisans Programı

21. Finans ve Bankacılık Lisans Programı

22. Uluslararası Ticaret ve Lojistik LisanS Programı