Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Üniversitemiz 30.yılında, 27 Nisan 2022 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Kurumsal Akreditasyon almaya layık görüldü.