Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üniversitemizin 2020 yılına ait, "Kurumsal İzleme Raporu" yayınlanmıştır.

Üniversitemizin 2020 yılına ait, "Kurumsal İzleme Raporu" yayınlanmıştır.

Ekler

COMU_Kurumsal_izleme_raporu_2020.pdf