Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kalite Güvencesi İç Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

Kalite Güvencesi İç Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kalite Güvence Süreçlerinin üniversitemizde yürütülmesi ve üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planı kapsamında oluşturulan kurumsal akreditasyon hedefi çerçevesinde, 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14:30'da Microsoft Teams üzerinden iç paydaşlarımız olan akademik personelimize yönelik, online bir ''Kalite Güvence Toplantısı'' gerçekleştirilmiştir. Toplantıda rektör yardımcımız Prof.Dr.Süha ÖZDEN, üniversitemiz rektörlüğünün kurumsal akreditasyon ve araştırma üniversitesi adaylığı hedefi doğrultusunda birimlerimizin alması gereken aksiyonlara değinmiştir. Microfost Teams üzerinden gerçekleştirilen bu online toplantıya 250’ye yakın akademik personel katılım göstermiştir. Toplantı sonunda gerçekleştirilen kalite güvence süreçleri ve toplantı değerlendirme anketine göre katılımcıların yaklaşık %72’sinin kalite güvence süreçlerinden genel olarak memnun oldukları anlaşılmış, akademik personelimizin kalite güvence süreçlerimiz hakkındaki eğitim talepleri değerlendirilmiştir.

 

 

Toplantıya, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=nCxwSUksXdc&feature=youtu.be