Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Program Akreditasyonu Çalıştay ve Eğitim Programı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın girişimleriyle Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından İşletme ve Yönetim Bilimleri alanında tek tescil yetki belgesine sahip STAR Akreditasyon Ajansı’na (Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği) program akreditasyonu için 3 farklı fakülteden başvuru yapıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi; İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi; Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik olmak üzere 10 program ile başvuran ilk üniversite oldu.

Akreditasyon hazırlık ve değerlendirme süreci başlangıcı kapsamında, STAR Akreditasyon Eğitim Komitesi Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Akbıyık tarafından Rektörlük Senato Salonunda ilgili akademik birim ve programlarda görev yapan akademik ve idari personele yönelik iki gün boyunca toplamda 12 saat süren “Program Akreditasyonu Çalıştay ve Eğitim Programı” gerçekleştirildi. 

Müfredat Haritalama ve Öğrenme Güvencesi Sistemi'nin anlatıldığı ilk günkü eğitime, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Pelin Kanten, Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Hüseyin Erkul ile ilgili akademik birim Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreterleri, Bölüm Başkanları, Bölüm Başkan Yardımcı ve Anabilim Dalı Başkanları ile Kalite Güvence Ofisi personelinden oluşan 65 akademik ve idari personel katıldı.

Program Öz Değerlendirme Raporu Hazırlamaya yönelik anlatımın gerçekleştirildiği ikinci gün eğitimi ise Prof. Dr. Pelin Kanten ve Prof. Dr. Hüseyin Erkul başkanlığında gerçekleştirildi.  

11 akredite olmuş programı bulunan ÇOMÜ’ nün aldığı 2 yıllık koşullu akreditasyon sonrası 5 yıllık YÖKAK Kurumsal Akreditasyonu'na ve kalite süreçlerinin içselleştirilmesine ciddi katkı sağlayan bu çalışmalar hızla sonuç vermektedir. Akredite süreci devam 4 programın yanı sıra Siyasal Bilgiler Fakültesi, Biga İİBF, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin 10 programının çalışmalarının başlaması ile 14 programın da kısa zamanda akredite olması ve akredite olan program sayısını 11’den 25'e çıkarılması hedeflenmektedir.