Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Kalite Güvence Çalışmaları Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kalite güvence çalışmaları kapsamında 2021 yılına ilişkin hazırlanan Birim İç Değerlendirme Raporlarındaki (KİDR) eksiklerin belirlenmesi ve KİDR 3.0 kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmasına yönelik olarak Troya Kültür Merkezinde eğitim programı gerçekleştirildi.

Toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Pelin Kanten, Prof. Dr. Okhan Akdur ve Prof. Dr. Hüseyin Erkul’un yanı sıra dekanlar, dekan yardımcıları, yüksekokul müdürleri, müdür yardımcıları, fakülte sekreterleri ve kalite güvence komisyonu üyeleri katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Pelin Kanten, birimlerin hazırladığı iç değerlendirme raporlarındaki eksikliklerin giderilerek iyileştirilmesi için gerçekleştirecek çalışmaları aktardı ve önümüzdeki 6 aylık dönemde yapılması  gereken çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.