Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) TYÇ Web Servis Portalı ve Veri girişi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

23 Aralık 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk Yükseköğretim tarihinde ilk kez YÖK Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 üniversitenin 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Bu bağlamda 129 lisans programı, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarını kullanım hakkı kazandı. Böylelikle Üniversitemizden  de daha önce akredite olmuş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği programları diploma eklerinde bu logoyu kullanma hakkı elde etti. TYÇ logosu kullanım hakkı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle (AYÇ) uyumlu olacak şekilde tasarlanan, ilk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini sağlamayı ifade ettiğinden bu programlardan mezun olan öğrencilerimiz de büyük bir avantaj elde etmiş oldu.
 
Üniversitemiz Rektörlüğü Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyum sürecini tamamlamaya en yakın gözüken ve daha önce akreditasyon almış diğer programların da (ÇOMÜ Tıp Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Antrenörlük, Coğrafya Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği) transkript ve diploma eklerinde TYÇ ve AYÇ logosu kullanım hakkı elde edilmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Bu kapsamda ilgili programların TYÇ logosu kullanım hakkı elde edebilmesi için YÖKAK Eğitim Öğretim Kalite Güvencesi Standartları, Program Akreditasyonu sağlayan kuruluşların standartları, Ulusal Çekirdek Program (UÇEP) ve TYÇ tür belirleyicileri entegrasyonunun gerçekleştirilerek Üniversitemiz Bologna Bilgi Paketine uygun biçimde AKTS Bilgi paketlerini doğru ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmekte. Bu kapsamda 21 Ekim 2022 Cuma günü Rektörlük Senato Salonunda Üniversitemiz Kalite Güvence Ofisi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bologna Koordinatörlüğü iş birliğiyle ilgili bölüm ve programların AKTS Koordinatörleri, Bölüm Başkanları ve Kaliteden Sorumlu Dekan Yardımcıları detaylı olarak bilgilendirildi. Süreç tamamlandıktan sonra ilgili programların kayıtlarının online olarak Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) TYÇ Web Servis Portalına eksiksiz biçimde işlenmesinin sağlanmasına ve ardından bu programların TYÇ logosu kullanım hakkı elde etmesinin yeniden değerlendirilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kuruluna Üniversitemiz adına başvuruda bulunulmasına karar verildi.