Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üniversitemiz Akademik Personeline Yönelik Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Üniversitemizin 378 aktif ön lisans, lisans, lisansüstü programı YÖKAK UMİS-ÜYBS Program Öz Değerlendirme modülüne tanımlıdır. Rektörlüğümüzün kalite güvence ve kurumsal akreditasyon çalışmaları kapsamında 2020 yılında 2019 yılına ait 292, 2021 yılında ise 2020 yılına ait 335 programımız öz değerlendirme raporu hazırlamıştır. 2022 yılında ise yeni Kalite Güvence Komisyonumuzun faaliyete geçmesiyle birlikte 2021 yılına ait program öz değerlendirme raporu hazırlama çalışmaları da başlatılmıştır. Mezun veren her program tarafından hazırlanması gereken program öz değerlendirme raporlarının 16 Mayıs 2022 mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamda program öz değerlendirme raporu hazırlanmasıyla ilgili Üniversitemiz akademik personeline yönelik 1 Nisan 2022 Cuma günü Microsoft Teams üzerinden online bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Üniversitemiz Kalite Güvence Komisyonu Üyesi ve Kalite Güvence Ofisi Sorumlusu Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU tarafından gerçekleştirilen toplantı bir buçuk saat sürmüş olup toplantıya 251 akademik personelimiz aktif katılım göstermiştir. Toplantı Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU’nun Üniversitemizin kurumsal kalite güvence çalışmalarına destek veren akademik ve idari personelimize teşekkürüyle son bulmuştur. Toplantıya katılamayan akademik personelimiz toplantı kaydına Üniversitemizin Kalite Güvence Youtube kanalından erişim sağlayabilmektedir. 

Toplantı kaydına erişim sağlamak için tıklayınız.