Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üniversitemiz Kalite Güvence Ofisi ve Kurumsal Akreditasyon Sorumlusu Değerlendirici Havuzuna Dahil Edildi

Üniversitemiz Kalite Güvence Ofisi ve Kurumsal Akreditasyon Sorumlusu Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU ISO ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendiriciliğinden sonra Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR Akreditasyon Ajansı) Değerlendirici Eğitimine davetli katılımcı olarak katılarak STAR Akreditasyon Ajansı Değerlendirici Havuzunda yer almaya hak kazandı.

Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.