Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

EFQM ve ISO Kalite Standartları

.

Ekler

EFQM Modeli.pdf
ISO 37101-2016 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma.pdf
ISO 56002-2019 İnovasyon Yönetimi.pdf
TS EN ISO 50001-2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı.pdf
TS EN ISO 9001 2015 KYS İlgili Presip Standart ve Şartları.pdf
TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yonetim Sistemi Standardı.pdf