Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Formlar ve Prosedürler

Formlar ve Listeler

FR-0002 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Raporu Formu

FR-0004 Düzeltici Faaliyet Formu

FR-0022-Doküman Talep Formu

FR-0106 Tedarikci Degerlendirme Formu

FR-0113  İyileştirme ve Öneri Formu

FR-0148 Toplantı Tutanağı

LS-0022 Toplantı Katılımcı Listesi

 

Prosedürler

PR-0002 Dokümanların Kontrolü ve Yönetimi Prosedürü

PR-0003 Düzeltici Faaliyet Bildirim Prosedürü

PR-0004 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

PR-0005 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

PR-0006 Paydaş Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi Proserdürü

PR-0007 İç Tetkik Prosedürü

PR-0008 Hizmetiçi Eğitim Prosedürü

PR-0009 İnsan Kaynakları Prosedürü

PR-0010 İletişim Prosedürü

PR-0011 Maaş Tahakkuk İşlemleri Prosedürü

PR-0012 Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü

PR-0013 Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü

PR-0014 Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü

PR-0015 Kapsam ve Sınırlar Prosedürü

PR-0016 Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Taraflar Prosedürü

PR-0017 Olağanüstü Durumlar Prosedürü

PR-0018 Yasal ve Diğer Şartlar Prosedürü

PR-0019 Kalibrasyon Prosedürü

PR-0020 Risk Analizi Prosedürü

PR-0021 Enerji Verimliliğini Etkileyen Faaliyetlerin Kontrolü Prosedürü

PR-0022 Satınalma Prosedürü

PR-0023 Öneri, Talep Ve Şikayet Yönetimi Prosedürü

PR-00024 Enerji Verimliliği Prosedürü

PR-0025 Sürekli İyileştirme Prosedürü

PR-0026 İzleme ve Ölçme Prosedürü

PR-0027 Enerji Yönetim Prosedürü

PR0028-Bakım-Onarım Prosedürü