Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Kılavuzlar

  

Ekler

2024-2028 Stratejik Plan Şablonu.docx
Akademik Birim Kalite Menüsü Hazırlama Kılavuzu.docx
Bologna AKTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu.pdf
Bologna Bilgi Girişlerine İlişkin Açıklamalar.pdf
Bologna Uygulama Esasları.pdf
ÇOMÜ Ölçme Değerlendirme Kılavuzu.pdf
Ders Bilgi Paketlerinde Değerlendirme.pdf
Ders Öğrenme Kazanımları Yazma Kılavuzu.pdf
İdari Birimler Web Sitesi KGS Menü Hzırlama Kılavuzu.pdf
KİDR Hazırlama Kılavuzu v3.2.pdf
KIDR Kontrol Formu 2023.doc
ÖDR Kontrol Formu 2023.doc
Uygulama ve Arastirma Merkezleri İnternet Sitesi KGS Menü Hzırlama Kılavuzu_2024.docx
YOKAK Değerlendirme Kılavuzu v3.1.1.pdf
YÖKAK ve Kurumsal Akreditasyon Logoları Kullanım Kılavuzu.pdf