Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Örnek Dokümanlar

 

Ekler

Birimlerimiz İçin Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri.pdf
Birimlerimiz İçin Örnek Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulaması.pdf
FR-0148 Toplantı Tutanağı.doc
LS-0022 Toplantı Katılımcı Listesi.doc
Mezun Bilgi Sistemi Davetiyesi.pdf
Örnek AVESİS.pdf
Örnek İş Yükü Analiz Bilgi Toplama Formu.pdf
Sınav Soru Kağıdı Örneği.docx