Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Adım Üniversiteleri Birliği Kalite Güvence, Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Süreci Çalışmaları Çalıştayı

Adım Üniversiteleri Birliği 2021 yılı resmi etkinlikleri kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Adım Üniversiteleri Birliği Kalite Güvence, Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Süreci Çalışmaları Çalıştayı” çevrimiçi gerçekleştirildi.

Türkiye’de ilk defa Yükseköğretimde Kalite Güvencenin Üniversite Birlikleri arasında değerlendirildiği ve ÇOMÜ kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’in moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmalarını sırasıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın yaptığı çalıştaya, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur, Adım Üniversiteleri Birliği’ne üye Üniversitelerin Rektörleri, Rektör Yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir “2008 yılından bu yana gerçekleşen bu toplantılar üniversitelerimizin gelişimi, karşılıklı deneyim aktarımı ve ortak çalışmaları için olumlu bir zemin hazırlamıştır. Bu toplantılar, üniversitemizdeki akademik ve idari çalışmalar, kalite politikalarımız, yatırımlarımız gibi önemli konuları hem analiz etme hem de bu konularda yeni stratejiler belirleme noktasında bizlere imkan sağlamıştır. Bu toplantımızda bundan sonraki süreç için bizlere pozitif katkılar sağlayacaktır” diyerek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin kalite çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Son 15 yılda çok önemli sayıda yeni yükseköğretim kurumunun kadroya katıldığını ve ülkemizde yükseköğrenimde bir değişim ve dönüşümün başlamasıyla kalite kavramının en öne geçen kavramlardan bir tanesi olduğunu belirten Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu şunları aktardı:

“Kalite kavramı her ne kadar 2000’li yıllarda gündeme gelmeye başlamış olsa da bununla ilgili ilk adım ve en önemli kilometre taşı YÖKAK’ın kurulmasıyla oldu. 2015 yılından bu yana çalışmalar da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. YÖKAK ekibi olarak çalışmalarıyla bütün üniversiteleri motive ediyorlar, bilgi donanımı veriyorlar, bu sürecin dışında bir üniversite kalmayacak şekilde tüm üniversiteleri bu gelişimin içine sürüklüyorlar. Çok yol kat etmiş deneyimli üniversitelerle birlikte onların tecrübe ve deneyimlerinden faydalanacak yola yeni çıkmış üniversiteler de var. Biz de yeni kurulan ve kurullarını yeni oluşturan bir üniversite olarak sürecin daha başındayız. Bunun için bu toplantılar akran değerlendirmesi dediğimiz konuya çok faydalı olacak. Çünkü bizler Türkiye üniversiteleri olarak kendimizi Türk Akademisi olarak görüp hep birlikte bir takım halinde ülkemizin hedeflerine de uyabilecek modern bir yükseköğrenimi birlikte kurup dünya üniversiteleri ile rekabet etmeliyiz.”

Konuşmasına, kalite kavramının tarihsel gelişimine değinerek başlayan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, kalitenin aslında yeni bir kavram olmadığını, insanlık tarihi kadar eski zamanlardan beri var olan bir olgu olduğunu ifade etti.

Sanayi devrimiyle birlikte daha çok endüstriyel sistem içerisinde kullanılmaya başlayan kalite kavramının, hizmet sektörünün gelişmesiyle birlikte farklı bir anlayışla tüm dünyaya yayılmaya başladığının, kalitenin artık sadece üretimde değil tüm sistemlerde yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Sedat Murat şöyle devam etti;

“20. Yüzyılın başında da kalite vardı ama kurallar çok katıydı. O anlayışlarla kalite yürütülemezdi. Çünkü insana tereddütlü bakan emredici bir yaklaşımları vardı. Değişen anlayışla davranışsal yaklaşımlarla 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren üniversiteler de bu anlamda önemli adımlar attı. En önemli adım da YÖKAK’ın kurulması oldu. Kurumun başında güzel insanlar olunca kuruma çok değer kattılar. Bu kişilerin gönül güçleri, olumlu yaklaşımları ve gülen yüzleri aslında bu ilişkilerin geliştirilmesinde, kalite anlayışının gelişmesinde çok etkili oldu. Çünkü kalite bir gönül işidir. Kaliteyi istenilen niteliğe getirebilmek için insani, vicdani ve ahlaki değerleri yerleştirmemiz gerekir.

Üniversitelerin sadece kendi içerisinde, piyasadan bağımsız bir bilgi yuvası olma anlayışı yıkıldı. Her branşın mutlaka sektörle ilgisi vardır. Sektörden bağımsız iş yapılamaz. Dünyadaki gelişmelerden de bağımsız olmamız mümkün değil, günümüzde her alanda teknolojik anlamda öyle bir yarış var ki böyle bir dünyada üniversitelerimizin, bilim kurumlarımızın bu çalışmaların dışında olması düşünülemez.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın öncülüğünde rektörlerimizin gayretleriyle ve bütün birimlerin gönül seferberliği ile çok daha ileriye gideceğiz. Yaklaşımımız insan odaklı bir yaklaşım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Türkiye çok daha iyi bir yere gelecektir. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başta olmak üzere Adım Üniversiteleri Birliği Dönem Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e, Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya ÇOMÜ Kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’e, ÇOMÜ Kalite Komisyon Üyesi Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu’na programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”

“Paylaşım çağımızın kaçınılmaz bir işi. Paylaşımla her üniversitenin ön plana çıktığı, iyi yapılan işleri birleştireceğiz ve buradan bir güç doğacak. Biz diyoruz ki öyle öğrenciler yetiştirelim ki mezun olduğunda kolay iş bulabilsin, dünyaya, piyasaya kolay adapte olabilsin bu yetkinliklere sahip olsun” diyen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, açılış konuşmalarının ardından “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesinin Önemi” konusunda bir sunum yaptı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın açılış sunumundan sonra ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’in moderatörlüğünde çalıştaya geçildi.

Çalıştayda; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Danışmanı, Kalite Koordinatörü YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirici Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi ve Öz Değerlendirme Süreci”, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirici ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Çan tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Program Akreditasyonu ve Akran Değerlendirme Süreci”, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Program Akreditasyonu Sürecine İyi Uygulama Örneği”, TURAK Değerlendirici ÇOMÜ Kalite Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Tülay Güzel tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Kurumsal Akreditasyona Başvuru ve Hazırlık Süreci”, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirici, ÇOMÜ Kalite Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Süreci” konularında sunumlar yapıldı.

Çalıştay, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik ve Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu’nun değerlendirme anketi ve soru cevap bölümüyle sona erdi.

Toplantı Kaydını İzlemek için Tıklayınız.

İlgili Haber için Tıklayınız.

Ekler

Çalıştay-Programı.pdf