Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kalite Güvencesi Faaliyetlerine ilişkin Dokümanlar

ÇOMÜ Kalite Güvencesi İç Paydaş Toplantısı ÇOMÜ (25.05.2022) - Toplantı Video Kaydı

ÇOMÜ Kalite Güvencesi İç Paydaş Bilgilendirme Toplantısı (01.04.2022)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon Ön Ziyaret Sunumu (12.11.2021)

Kalite Güvencesi Çalışmaları Dış Paydaş Toplantısı Sunumu  -  Dış Paydaş Görüş ve Önerileri (13.10.2021)

Yükseköğretim Kurumlarında Kurumsal Akreditasyonun Önemi Paneli ve Davetli Konuşmacı (Doç. Dr. Çiğdem Börke TUNALI) Sunumu (06.10.2021) (Etkinlik Haberi)

Eğitim-Öğretim Sürecinde Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı (Online- 10.09.2021)

ÇOMÜ Kalite Güvencesi İç Paydaş Toplantısı ÇOMÜ - Kurumsal Akreditasyon Programı (25.08.2021)

TÜB Kalite Güvence İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı Sunumu (09.06.2021)

Fakülteler Kalite Güvence Toplantısı (Online - 03.03.2021)

Uygulama ve Araştırma Merkezleri Kalite Güvence Toplantısı (Online - 25.02.2021)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Güvence Toplantısı (Online- 25.02.2021)

Yüksekokullar Kalite Güvence Toplantısı (Online - 18.02.2021)

Meslek Yüksekokulları Kalite Güvence Bilgilendirme Toplantısı (Online - 18.02.2021)

ÇOMÜ Kalite Güvence İç Paydaş Bilgilendirme Toplantısı (Online - 28 Ocak 2021)

YÖKAK İzleme Programı Ara Değerlendirme Sunumu (16.12.2020)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Güvence Toplantısı (Online - 27.08.2020)

Eğitim Fakültesi Kalite Güvence Toplantısı (Online - 26.08.2020)

ÇOMÜ Kalite Güvence Toplantısı (Online - 19.08.2020)

Ders Öğrenme Kazanımlarına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı (25.12.2019)

Kalite Güvencesi Çalışmaları için Yeni Yaklaşımlar (25.12.2019)

ÇOMÜ Kalite Güvencesi İç Paydaş Toplantısı (05.03.2019)

Dış Paydaş Görüş ve Öneriler (19.02.2019)

Yüksek Öğretim Kalite Yönetimi Stratejik Planı ve Anketleri Toplantısı (19.06.2018)

Senato Sunumu_Kalite Güvencesi Çalışmalarımızın Sonuçları ve Kalite Yönetim Üzerine Yeni Düzenlemeler (14.05.2018)

Kalite Güvencesi 4. Toplantısı (10.10.2017)

Senato Sunumu_Kalite Güvencesi Dış Değerlendirme Süreci (30.03.2017)

Kalite Güvencesi 3. Toplantısı (07.03.2017)

Kalite Güvencesi 2. Toplantısı (03.10.2016)

Kalite Güvencesi 1. Toplantısı (22.06.2016)

Senato Sunumu_ YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği Süreci ve Uygulanması (26.05.2016)