Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kılavuzlar, Örnek Belgeler ve Formlar

Ekler

2019_oz_degerlendirme_modulu_veri_girisi_videos.pdf
2019_program_ozdegerlendirme_hazirlama_kilavuzu.pdf
2021 Yılı ÇOMÜ Kalite Güvencesi İşleyiş Takvimi.pdf
2021 Yılı Program ÖDR Değerlendirme Raporu Kılavuzu.doc
2022 Yılı ÇOMÜ Kalite Güvencesi İşleyiş Takvimi.pdf
Birimlerimiz İçin Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri.pdf
Bologna AKTS ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu.pdf
ÇOMÜ 2020 KİDR Hazırlama Kılavuzu.doc
ÇOMÜ Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu Hazırlama Kılavuzu.doc
ÇOMÜ Birimler İçin Örnek Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulaması.pdf
ÇOMÜ Birimler İçin Örnek Ölçme Değerlendirme Rehberi.pdf
Dış Değerlendirme Ölçütleri.pdf
İdari Teşkilat Kalite Güvence Sekmesi Hazırlama Kılavuzu.pdf
Kalite Güvence Kontrol Listesi.docx
Kalite Güvence Kontrol Listesi.pdf
Kurum İç Değerlendirme Kılavuzu_Eski (Üniversite Genel Raporu İçin)..pdf
Kurum İç Değerlendirme Kılavuzu_Yeni (Üniversite Genel Raporu İçin)..docx
Kurum İç Değerlendirme Rapor Formatları (Birimler İçin)..docx
Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0_Güncel Versiyon.pdf
Kurum İç Değerlendirme Raporu (KIDR) Hazırlama Kılavuzu_Surum_2.1.pdf
Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu (Ek-2).pdf
Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu.pdf
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri V2.0.pdf
Kurumsal_Akreditasyon_Değerlendirme_Süreci_HazırlıkKılavuzu.pdf
mezun-bilgi-sistemi-davetiyesi.pdf
Örnek AVESİS.pdf
Örnek KİDR ÇOMÜTF 2019 v1.pdf
ÖRNEK Özdeğerlendirme Raporu_ÇOMÜTF 2020 ÖDR.pdf
ornek-is-yuku-analiz-bilgi-toplama-formu.pdf
ornek-is-yuku-tablosu.pdf
ornek-sinav-kagidi-formati.docx
ornek-stratejik-plan-anketi.docx
ornek_2019_program_ozdegerlendirme_raporu.pdf
Örnek_paydaş toplantı tutanağı.pdf
Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzu.pdf
oz_degerlendirme_raporu_olusturma.pdf
uybs-program-degerlendirme-kilavuzu.pdf
Uygulama ve Araştırma Merkezleri kalite-guvence-sekmesi-hazirlama-Kılavuzu.pdf
YÖKAK Kalite El Kitabı.pdf
YÖKAK ve Kurumsal Akreditasyon Logoları Kullanım Kılavuzu.pdf
YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA PROGRAMLARININ KALİTE GÜVENCE REHBERİ.pdf