Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Akademik Birim İç Dış Paydaş Toplantıları

Akademik Birimlerimiz Tarafından Gerçekleştirilen İç Dış Paydaş Toplantıları ektedir.

Not: İlgili dokümanlarda yer alan faaliyetler birimler tarafından paylaşılan birim haberlerinden veya UBYS'üzerinden gönderilen resmi yazılar dikkate alınarak hazırlanmış olup, birimlerimizin  paylaşmadığı iç/dış paydaşlara ilişkin faaliyetlerde bulunmaktadır.

Ekler

Akademik Birim İç Dış Paydaş Toplantıları.xlsx
Tüm Birimler İç Paydaş ve Diğer Toplantılar 31.12.21.pdf
TümBirimler Dış Paydaş Toplantıları 31.12.21.pdf