Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Akademik Birim Kalite Güvence Dokümanlarına Yönelik Kanıtlar

Akademik Birimler Kalite Güvence Rapor ve Dokümanları

Kalite bilincinin tüm birimlerce yaygın olarak içselleştirilmesi - SP -KİDR-ÖDR (2021)

 

Sıra

Fakülteler

 

1

 

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

ÖDR Değerlendirmesi 2020 - Yönetici Özeti

Stratejik Eylem Planı

KİDR 2021

KİDR Değerlendirmesi 2021

ÖDR 2021

ÖDR Değerlendirmesi 2021 - Yönetici Özeti

 

2

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR ve ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

KİDR 2021

KİDR Değerlendirmesi 2021

ÖDR ve ÖDR Değerlendirmesi 2021

3

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi

KİDR ve ÖDR Dokümanları Üst Yazısı

 

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Örnek Özdeğerlendirme Değerlendirmesi:

Fakülte Üst Yazısı

Sağlık Yönetimi Bölümü ÖDR Değerlendirmesi 2020

Sağlık Yönetimi Bölümü ÖDR Değerlendirme Gerekçeli Raporu

Sağlık Yönetimi Bölümü Yönetici Özeti

Stratejik Eylem Planı

4

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

KİDR ve ÖDR Dokümanları Üst Yazısı

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

5

Diş Hekimliği Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

6

Eğitim Fakültesi

KİDR ve KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR  2020

Stratejik Eylem Planı

7

Fen Edebiyat Fakültesi

KİDR Dokümanları Üst Yazısı

KİDR 2020

 KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR ve ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

8

Güzel Sanatlar Fakültesi

KİDR ve KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

9

İlahiyat Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

10

İletişim Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

11

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

12

Mühendislik Fakültesi

KİDR ve ÖDR Dokümanları Üst Yazısı

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR ve ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

14

Siyasal Bilgiler Fakültesi

KİDR ve KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

15

Spor Bilimleri Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

16

Turizm Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

17

Tıp Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

18

Ziraat Fakültesi

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

Sıra

Yüksekokullar

1

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

2

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

3

Yabancı Diller Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim Programlarını yürütmektedir. Mezun vermemektedir.

Stratejik Eylem Planı

4

Devlet Konservatuarı

KİDR 2020

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında lisans düzeyinde ilk öğrencilerini almış ve henüz mezun vermemiştir. Buna rağmen KİDR Hazırlamıştır.

Stratejik Eylem Planı

Sıra

Meslek Yüksekokulları

1

Ayvacık Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

2

Bayramiç Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

3

Biga Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR ve ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

4

Çan Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

5

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

KİDR ve KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

6

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

7

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

8

Ezine Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

9

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

10

Gökçeada Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

11

Lapseki Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR ve ÖDR Değerlendirmesi 2020

Stratejik Eylem Planı

12

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

13

Yenice Meslek Yüksekokulu

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

 

Stratejik Eylem Planı

Sıra

Enstitü

1

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

KİDR 2020

KİDR Değerlendirmesi 2020

ÖDR 2020

Stratejik Eylem Planı

 

Akademik Birim Kalite Güvence Komisyonu Toplantılarına İlişkin Örnek Kanıtlar:

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kalite Güvencesi Komisyon Toplantıları Üst Yazısı

Çanakkale Teknik Bilimler MYO Kalite Güvence Komisyonu Toplantı Tutanağı Örneği