Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kurumsal Akreditasyon Programı Kanıtları

2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı Kanıtları dokümanı ektedir.

Ekler

Kurumsal Akreditasyon Programı Kanıtları 2021.pdf