Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

2022 Yılı Toplumsal Katkı

.Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Sosyal Sorumluluk Birimi 2022 Yılı Toplumsal Katkı Faaliyetleri:

KİK Sosyal Sorumluluk Birimi Üst Yazısı

Üst Yazı Ek - Birim Faaliyetleri

“Gönüllülük Çalışmaları”, “Topluma Hizmet” ve “Sosyal Sorumluluk” dersleri Öğretim Planlarında Yer Alan Akademik Birim ve Programlar:

Dersler ve Birim Listesi

Akademik Birimlerimiz Tarafından Gerçekleştirilen Bazı Sosyal Sorumluluk Projesi/Faaliyeti Örnekleri:

Devlet Konservatuvarı:

2021-2022 Etkinlik Takvimi: https://cdn.comu.edu.tr/cms/konservatuar/files/409-etkinlik-kitapcigi-subat-agustos-2022.pdf

Otizm Yaz Okulu: http://otizmuzikokulu.com/

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğrenci Toplumsal Hizmet Faaliyetleri

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğrenci Toplumsal Hizmet Faaliyetleri

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğrenci Toplumsal Hizmet Faaliyetleri

Eğitim Fakültesi Akademik Personel Toplumsal Hizmet Faaliyetleri

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Toplumsal Hizmet Faaliyetleri

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi Birim Toplumsal Hizmet Faaliyetleri

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi Toplumsal Hizmet Faaliyetleri

Uygulama ve araştırma Merkezlerimiz Tarafından Gerçekleştirilen Bazı Sosyal Sorumluluk Projesi/Faaliyeti Örnekleri:

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Sunumu 2022

Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi: https://cayacam.comu.edu.tr/

https://cayacam.comu.edu.tr/projeler/aylik-egzersiz-programlari-r16.html

Dezavantajlı Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi

* ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM) ile birlikte faaliyet yürütmektedir.

https://decuam.comu.edu.tr/

https://cokamaclimerkez.comu.edu.tr/

https://cokamaclimerkez.comu.edu.tr/arsiv/etkinlikler

https://decuam.comu.edu.tr/arsiv/haberler

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Sunumu 2022

Kamu Kurumlarının Faaliyetlerinin İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetler (2022)

İlgili Proje Listesi

Mali Yıl Verileri 2021-2022

2021 Yılı Mali Yıla İlişkin Toplumsal Katkı Mali Verileri

2022 Yılı Mali Yıla İlişkin Toplumsal Katkı Mali Verileri

ÇOMÜ SEM

2022 Yılı SEM Faaliyetleri

Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

(Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi)

2022 Yılı TÖMER Faaliyetleri

Ekler

2022 Sosyal Sorumluluk Projeleri.xlsx
2022 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler.xlsx