Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Kanıt Örnekleri

Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Kanıt Örnekleri:

2022 Yılında Yeni Açılan Programlar

2022-2023 Akademik Yılında Öğretim Planı Güncellenen 109 Programın Listesi (Lisansüstü Hariç)

Eğitim Kataloğu Bologna Bilgi Tanımlamalarına İlişkin Uygulama Esasları Taslağı - İyileştirme

TYÇ Logosu Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Üst Yazı

Akredite olan Programların TYÇ Logosu Kullanımı Hakkında Üst Yazı

Bologna AKTS Ders Bilgi Paketi İyileştirme Süreci

Eğitim Bilgi Sistemi Ders İçerik Girişleri Hk. Üst Yazı - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eğitim Bilgi Sistemi Ders İçerik Girişleri Hk. Üst Yazı - Biga MYO Üst Yazısı

ÇOMÜ Bologna Bilgi Girişleri Eğitim Çalıştayı Öğrenci İşleri Üst Yazısı

ÇOMÜ Bologna Bilgi Girişleri Eğitim Çalıştayı Gerçekleşti

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bologna İyileştirme Süreci Üst Yazısı

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bologna İyileştirme Süreci  Yazısına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Cevap Yazısı

Akademik Birimlerde Ölçme Değerlendirme Kurulu Oluşturulmasına Yönelik Üst Yazı

Akademik Birimlerde Kurulan Ölçme Değerlendirme Kurulu Örneği - Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Akademik Birimlerde Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu Oluşturulmasına Yönelik Üst Yazı

Akademik Birimlerde Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Eğiticilerin Eğitimi Programı Katılımcıları (2022 Yılı SEM Faaliyetleri - Tıp Fakültesi Faaliyetleri)

Eğitim Fakültesi Fakültemizde Seçmeli Ders Açma Talepleri - Seçmeli Ders Havuzu

Eğitim Fakültesi Bölümlerden Seçmeli Ders Açma Taleplerinin Alınması

Eğitim Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı "Meslek Bilgisi" ve "Genel Kültür" Seçmeli Ders Dağılımları

Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi ve Genel Kültür Ders Havuzu Öğretim Elemanı Ders Dağılımı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

TÜMA 2022 Öğrenci memnuniyet Sıralaması