Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Tanımlı Süreçler ve İyileştirmeler

Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Kanıt Örnekleri:

2022 Yılında Yeni Açılan Programlar

Eğitim Kataloğu Bologna Bilgi Tanımlamalarına İlişkin Uygulama Esasları Taslağı - İyileştirme

TYÇ Logosu Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Üst Yazı

Akredite olan Programların TYÇ Logosu Kullanımı Hakkında Üst Yazı

Bologna AKTS Ders Bilgi Paketi İyileştirme Süreci

Eğitim Bilgi Sistemi Ders İçerik Girişleri Hk. Üst Yazı - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eğitim Bilgi Sistemi Ders İçerik Girişleri Hk. Üst Yazı - Biga MYO Üst Yazısı

ÇOMÜ Bologna Bilgi Girişleri Eğitim Çalıştayı Öğrenci İşleri Üst Yazısı

ÇOMÜ Bologna Bilgi Girişleri Eğitim Çalıştayı Gerçekleşti

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bologna İyileştirme Süreci Üst Yazısı

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bologna İyileştirme Süreci  Yazısına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Cevap Yazısı

Akademik Birimlerde Ölçme Değerlendirme Kurulu Oluşturulmasına Yönelik Üst Yazı

Akademik Birimlerde Kurulan Ölçme Değerlendirme Kurulu Örneği - Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Eğiticilerin Eğitimi Programı Katılımcıları (2022 Yılı SEM Faaliyetleri - Tıp Fakültesi Faaliyetleri)

Eğitim Fakültesi Fakültemizde Seçmeli Ders Açma Talepleri - Seçmeli Ders Havuzu

Eğitim Fakültesi Bölümlerden Seçmeli Ders Açma Taleplerinin Alınması

Eğitim Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı "Meslek Bilgisi" ve "Genel Kültür" Seçmeli Ders Dağılımları

Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi ve Genel Kültür Ders Havuzu Öğretim Elemanı Ders Dağılımı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

TÜMA 2022 Öğrenci memnuniyet Sıralaması

 

Araştırma Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Kanıt Örnekleri:

Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından Merkezlerin İzlenmesine Yönelik Faaliyet Raporu Talebi Üst Yazısı

Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü İzlemesi Sonucunda Aktif Olmadığı belirlenen UYGAR'ların Kapatılmasına İlişkin Üst Yazı

BAP Uygulama İlkeleri (2022 Yılında Güncellenmiştir.)

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında ÇOMÜ, en çok destek alan 16. üniversite oldu.

2022 Yılı Uluslararası Ödül Verileri

2022 Yılı Sonu İtibariyle Fikri ve Sınai Haklar (Patent, Faydalı Model vb.) Verileri

2022 Yılı Tamamlanan Dış Destekli Projeler ve Bütçeleri:

TÜBİTAK 2022 Yılı Tamamlananlan Proje Verileri

2022 Yılı Döner Sermaye 58k Tamamlanan Proje Verileri

2022 Yılı Uluslararası Destekli Tamamlanan Proje Veirleri 

2022 Yılı Sonu İtibariyle Yürütülen Dış Destekli Projeler

2022 Yılı  TÜBİTAK Yürülükteki Proje Verileri

2022 Yılı Döner Sermaye 58k Yürürlükteki Proje Verileri

2022 Yılı Uluslararası Destekli Yürürlükteki Proje Veirleri 

 

Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi:

2022 Yılı Mali Yıl Verileri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Üst Yazısı

Ek-2022 Yılı Mali Yıl Verileri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi Harcama Kalemleri

ISO Standardına Yönelik Bağımsız Dış Denetim Görevlendirmesi

56002 Belgelendirmesi Hk. Üst Yazı

ISO 37101: 2016 Belgelendirmesi Hk. Üst Yazı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve KVKK çalışmaları kapsamında kullanılabilecek yazılımların teknik şartnameleri Üst Yazı

ISO 29990 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Kalite Belgesi Üst Yazı

 

Ödül ve Teşekkür Örnek Kanıtları

ÇOMÜ Günleri 2022 - İyileştirme

ÇOMÜ Günleri 2022 Programı ve Ödül Kategorileri

ÇOMÜ Günleri Ödül Kategorileri ve Ödül Alan Sayıları

ÇOMÜ Günleri Haber Linki

 

Kalite Süreçlerine Yönelik Teşekkür Yazıları (Örnekler)

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Teşekkür Yazısı

Personel Daire Başkanlığı Teşekkür Yazısı

Turizm Fakültesi Teşekkür Yazısı

Spor Bilimleri Fakültesi Teşekkür Yazısı

 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kanıt Örnekleri:

2022 Yılı Kaynak Sayısı Verileri Üst Yazı

Üst Yazı Ek

 

Yapı İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilen 2022 Yılı İlişetirmeleri:

Yapı İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilen İyileştirmelerin Listesi

 

Personel Daire Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilen 2022 Yılı İlişetirmeleri:

Güncel Personel Sayıları ve 2022 Yılında Alınan Personel Sayıları

 

Uluslararasılaşmaya Yönelik Kanıt Örnekleri:

Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) 2021-2027

Uluslararasılaşma Süreçleri​ne Yönelik Akademik Personel Görevlendirmesi Talep Üst Yazısı

Uluslararasılaşma Süreçleri​ne Yönelik Akademik Personel Görevlendirmesi  - Siyasal Bilgiler Fakültesi Gelen Üst Yazı Örneği 

2022 yılı uluslararası anlalma sayısı ve Yeni Yapılan Anlaşma Sayıları

Fulbright Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu Webinarı

2022 Yılı Uluslararası Sempozyum, Kongre, Sanatsal Sergi vb. Faaliyet Verileri

Uluslararası İşbirliği Kapsamında Zİyaret Örnekleri:

Üst Yönetimin Balkan Ülkeleri Ziyareti

Balkanlar Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi Projesi Kapsamında Balkan Ülkelerine Ziyaret

Slezian Opava Üniversitesinden Üniversitemize Ziyaret (Örnek)

Üniversitemizin Slezian Üniversitesini Ziyareti (Örnek)

Yabancı Ülke Zİyareti Örnekleri (Japonya Büyükelçisi - Avusturalya Büyükelçisi)

 

Trakya Üniversiteler Birliği Faaliyetleri

Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Trakya Üniversiteler Birliği Faaliyetleri 2022

 

 

Yemekhane Kontrol Dokümanları

Yemekhane Kontrol Formu Örneği (Gelibolu Piri Reis MYO) - Kasım 2022

2022 Nisan Ayı Mutfak Kontrol Formu

Gökçeada Meslek Yüksekokulu Yemekhane Denetim Komisyonu (Örnek)

Ezine Meslek Yüksekokulu Yemekhane Denetim Komisyonu (Örnek Uygulama)

 

İdari Birim 2022 Yılı Faaliyet Raporları

Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu

Yapı İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 

BAP Faaliyet Raporu