Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Ulusal Dış Paydaş Danışma Kurulu

Ulusal Dış Paydaş Danışma Kurulu

Ekler

ÇOMÜ Dış Paydaş Danışma Kurulu.pdf