Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kalite Güvence Ofisi

Kalite Güvence Ofisi Personel ve İletişim Bilgileri

Personel Adı Soyadı

Görev Dağılımı

İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendiricisi

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kalite Güvence Komisyonu Üyesi

Kalite Güvence Ofisi Ve Kurumsal Akreditasyon Sorumlusu

Kalite Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi

 

Exemplar Global & TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçisi

Çalışma Alanına Yönelik TÜRKAK Nace Kodları:

70.22 (İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri)

84.13 (İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri)

85.42 (Yükseköğretim)

86.1 (Hastane Hizmetleri)

 

ISO, EFQM, ENQA, SKS, SAS, JCI Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Danışmanlığı

YÖKAK Kalite Yönetim Sistemi Modülü

YÖKAK KİDR 3.0 Danışmanlığı

ÇOMÜ Rektörlük KİDR 3.0

Program Akreditasyonu Danışmanlığı

UMİS-ÜYBS Program Öz Değerlendirme Modülü

YÖK (Karne) Üniversite İzleme Değerlendirme Kriterleri

Akademik ve İdari Birimlere Yönelik Kalite Eğitimleri

Kalite İç Tetkik Süreçleri Yönetimi

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kalite Güvence Ofisi İş Ve Süreç Takibi

Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük B Blok 3. Kat (Ofis 1)

Rektörlük A Blok Kalite Güvence Ofisi (Ofis 2)

İş Telefonu    : 0 286 218 0018/ 10324

Cep Telefonu :0 544 405 2417

E-Posta: kalitecomu.edu.tr

Öğr. Gör. Gökhan ÇALIŞKAN

YÖKAK Kalite Yönetim Sistemi Modülü

UMİS-ÜYBS Program Öz Değerlendirme Modülü

ÜBYS Kalite Birimi Anket Yönetim Modülü

YÖK (Karne) Üniversite İzleme Değerlendirme Kriterleri Künyeli Veri Toplama

YÖKAK Performans Göstergeleri Künyeli Veri Toplama

ÇOMÜ Stratejik Plan İzleme Künyeli Veri Toplama

Sayılarla ÇOMÜ Künyeli Veri Toplama

ÖDR ve KİDR Raporları Toplama

Web Sitesi Web Master

Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük A Blok  

Kalite Güvence Ofisi

Tel: 0 286 218 0018/ 10719

E-Posta: kalitecomu.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni Ümmühan ÇETİN KURT

Yazı İşleri

UMİS-ÜYBS Program Öz Değerlendirme Modülü

YÖK (Karne) Üniversite İzleme Değerlendirme Kriterleri Künyeli Veri Toplama

YÖKAK Performans Göstergeleri Künyeli Veri Toplama

ÇOMÜ Stratejik Plan İzleme Künyeli Veri Toplama

Sayılarla ÇOMÜ Künyeli Veri Toplama

ÖDR ve KİDR Raporları Toplama

Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük A Blok  

Kalite Güvence Ofisi

Tel: 0 286 218 0018/ 10719

E-Posta1: kalitecomu.edu.tr

*E-posta2: umiscomu.edu.tr

İstatistikçi Erhan AÇAR

YÖK Uygulama Ve Araştırma Merkezleri Faaliyet Raporları Veri Girişi

YÖK Kalkınma Planı Künyeli Veri Girişi

MYK TYÇ Portal Künyeli Veri Girişi

Kalite Anketleri Veri Analizi ve Raporlaştırma

ÇOMÜ Stratejik Plan İzleme Künyeli Veri Toplama ve Analiz

Sayılarla ÇOMÜ Künyeli Veri Toplama ve Analiz

ÖDR ve KİDR Raporları Toplama

Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük A Blok  

Kalite Güvence Ofisi

Tel: 0 286 218 0018/ 10719

E-Posta: kalitecomu.edu.tr

 

* UMİS- ÜYBS  Program Öz Değerlendirme modülü ile ilgili teknik destek almak için ilgili mail adresine (umiscomu.edu.tr) mail atabilirsiniz.