Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

İç Kontrol

Not: Kalite Güvence ve İç Kontrol (Örnek Menü) oluşturulurken üniversitemiz akademik birimlerinin ilgili dökümanları örnek olarak sekmelere eklenmiştir. Akademik birimlerin ilgili sekmelere kendi kalite güvence belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Birim Görev Tanımı hazırlanırken kullanılması gereken doküman örneği için tıklayınız. (Word)

Görev Tanımları hazırlanırken kullanılması gereken doküman örneği için tıklayınız.

İş Akış Şemaları hazırlanırken kullanılması gereken doküman örneği için tıklayınız.

Kamu Hizmet Standatları Tablosu hazırlanırken kullanılması gereken doküman örneği için tıklayınız.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2019

2020

2021

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı 

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi (Örnek 1) 

Birim Risk Değerlendirme Raporu 

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2019

2020

2021

Özdeğerlendirme Raporu

2020

2021

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

ÇOMÜ KİDR Hazırlama Kılavuzu

YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu V.3.0

 

2020

2021