Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kurumsal Bilgiler

Not: Kalite Güvence ve İç Kontrol (Örnek Menü) oluşturulurken üniversitemiz akademik birimlerinin ilgili dökümanları örnek olarak sekmelere eklenmiştir. Akademik birimlerin ilgili sekmelere kendi kalite güvence belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Not: Personel için Oryantasyon bölümüne biriminizde eni göreve başlamış olan akademik ve idari personellere yönelik gerçekleştirilen oryantasyon faaliyetlerine yönelik bilgiler eklenmelidir.

Tarihçe
Misyon & Vizyon
Amaçlar ve Hedefler
Teşkilat Şeması
Komisyonlar
Fiziki İmkanlar
İkili İşbirlikleri ve Protokoller
Kurumsal Logo
Öğrenci Sayılarımız
Öğrenciler için Oryantasyon
Personel için Oryantasyon
Ödüller