Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Stratejik Eylem Planı

Not: Kalite Güvence ve İç Kontrol (Örnek Menü) oluşturulurken üniversitemiz akademik birimlerinin ilgili dökümanları örnek olarak sekmelere eklenmiştir. Akademik birimlerin ilgili sekmelere kendi kalite güvence belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Üniversitemiz Stratejik Planı 2018 - 2022
2021 - 2025
Birim Stratejik Planımız 2018 - 2022
2021 - 2025
Birim Stratejik Planımız İzleme Dönemi Raporu

2021  İzleme

2022 İlk Altı Ay İzleme

Tüm Programlar Stratejik Planları 2018 - 2022
2021 - 2025
Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri 2018 - 2022
2021 - 2025

Ekler

COMU Stratejik Plan 2021-2025.pdf
ÇOMÜ Stratejik Plan-2018-2022.pdf