Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

SWOT Analizi

Not: Kalite Güvence ve İç Kontrol (Örnek Menü) oluşturulurken üniversitemiz akademik birimlerinin ilgili dökümanları örnek olarak sekmelere eklenmiştir. Akademik birimlerin ilgili sekmelere kendi kalite güvence belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Ekler

biga-myo-swot-analizi.pdf