Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

ÇOMÜ PUKO Döngüleri

.

Ekler

ÇOMÜ Araştırma-Geliştirme Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf
ÇOMÜ Eğitim-Öğretim Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvence Sistemi Genel PUKÖ.pdf
ÇOMÜ Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma PUKÖ.pdf
ÇOMÜ Toplumsal Katkı Kalite Güvence Sistemi PUKÖ.pdf
ÇOMÜ Yönetim Sistemi PUKÖ.pdf