Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Kurum Kalite Güvence Raporları

Kurum Kalite Güvence Raporları

ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporları

(KİDR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ÇOMÜ Kalite Güvencesi İç Tetkik Raporu

2021

2022

2023

YÖKAK Kurumsal İzleme ve Değerlendirme  Raporları

Kurumsal Geri Bildirim Raporu 2017

Kurumsal İzleme Raporu 2020

Kurumsal Akreditasyon Programı Raporu 2021

Kurumsal Akreditasyon Programı Kanıt Raporu 2021