Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Güvence Politikası