Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

EFQM Modeli ve ISO Kalite Standartları

.

Ekler

EFQM Modeli.pdf
TS EN ISO 9001 2015 KYS İlgili Presip Standart ve Şartları.pdf