Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Kurum Kalite Güvence Dokümanları ve Raporları

 

ÇOMÜ Kalite Güvence Politikası
ÇOMÜ Uzaktan Eğitim Kalite Güvence Politikası
ÇOMÜ Stratejik Planları ÇOMÜ Stratejik Plan 2018-2022

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Performas Göstergeleri

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 İzleme Raporu

2021 (Temmuz) 

2021 Yılı Değerlendirme Raporu (Aralık)

ÇOMÜ Kalite Güvencesi İç Tetkik Raporu
2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı Kanıtları
ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporları  Kurum İç Değerlendirme Raporu 2015
 Kurum İç Değerlendirme Raporu 2016
 Kurum İç Değerlendirme Raporu 2017
 Kurum İç Değerlendirme Raporu 2018
 Kurum İç Değerlendirme Raporu 2019
 Kurum İç Değerlendirme Raporu 2020
 Kurum İç Değerlendirme Raporu 2021
Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu 2020
YÖKAK Kurumsal İzleme ve Değerlendirme  Raporları Kurumsal Geri Bildirim Raporu 2017
Kurumsal İzleme Raporu 2020
ÇOMÜ Kalite Güvence İyileştirme Raporu 2020-2021
YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları 2018
2019
2020
YÖKAK Performans Göstergeleri 2020
ÇOMÜ Performans Programları
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018  
2019
2021

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri (Haziran 2021)

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri (Aralık 2021)

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri (Haziran 2022)

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri 2019-2020 Karşılaştırmalı Analiz Raporu

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri 2020-2021 Karşılaştırmalı Analiz Raporu

Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporları 2010-2020
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Performans Göstergeleri

Kalite El Kitabı

* ISO 9001 2015 Standardı gereği kalite el kitabına gerek olmadığı halde ilgili doküman güncellenmektedir.

ÇOMÜ Kalite Güvence Sistemi TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Geçiş Dokümanları

Ekler

Araştırma Üniversitesi Göstergeleri.xlsx
comu-2015-2019.pdf
yok-kalite-kurulu-bilgi-notu.pdf