Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Üniversitemiz, 27 Nisan 2022 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Kurumsal Akreditasyon almaya layık görüldü.