Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kurumsal Akreditasyon Belgesi

Üniversitemiz 30.yılında, 27 Nisan 2022 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Kurumsal Akreditasyon almaya layık görüldü.