Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kurumsal Akreditasyon

Kurumsal Akreditasyon Programı Nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir.

KAP Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir.

Her yıl KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından belirlenmekte ve belirlenen bu yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak değerlendirme takımları oluşturulmaktadır. Söz konusu değerlendirme takımları tarafından ilgili yükseköğretim kurumlarına iki ziyaret (ön ziyaret ve saha ziyareti) gerçekleştirilmektedir.

Bu ziyaretleri neticesinde değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmakta ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilmektedir.

YÖKAK tarafından KAP kapsamında aşağıdaki kararlar verilmektedir:

  • Tam akreditasyon (beş yıl süreyle)
  • Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle)
  • Yükseköğretim kurumuna kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesi

 

Kaynak: YÖKAK (https://yokak.gov.tr/degerlendirme-sureci/kurumsal-akreditasyon-programi-nedir)

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Sorumluları
 
Prof. Dr. Sedat MURAT  - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süha ÖZDEN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvenceden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvence Komisyonu Üyesi ve Kalite Güvence Ofisi Sorumlusu