Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Üniversitemiz Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri aşağıdaki gibidir:

Misyonumuz: 

Alanında öncü ve girişimci bireyler yetiştiren; Ar-Ge odaklı, uygulamaya dönük, çok disiplinli ve proje tabanlı araştırmalar üreten; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler geliştiren;

“Kalite odaklı ve yenilikçi bir üniversite olmak”

 

Vizyonumuz: 

 Özgürlükçü, yenilikçi ve girişimci yönüyle; kalite odaklı gelişmeyi hedefleyen ve araştırma temelli

“Uluslararası alanda güçlü bir üniversite olmak”

 

Temel Değerlerimiz: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Bu Değerlerimiz:

 • Adalet ve Liyakat
 • Aidiyet
 • Çevre Duyarlılığı
 • Demokratik Katılımcılık
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Etik Davranış
 • Evrensel Değerlere Saygı
 • Farklılıklara Saygı
 • Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Hesap Verebilirlik
 • İş Birliği, Dayanışma ve Paylaşma
 • Kalite Kültürü
 • Kentle Bütünleşme
 • Şeffaflık
 • Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
 • Verimlilik
 • Yaşam Boyu Öğrenme