Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

                           

MİSYONUMUZ

Çağdaş, sürdürülebilir ve kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile yetkin bireyler yetiştirmek; ürettiği bilimsel bilgi ve teknolojiler ile gerçekleştirdiği kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Yetiştirdiği yenilikçi ve girişimci bireyler ile toplumun yaşam kalitesine katkıda bulunan bilim, teknoloji, sanat, spor ve kültür alanlarda öncü bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

Bu Değerlerimiz:

 • Adalet ve Liyakat
 • Akademik Yetkinlik
 • Kurumsal Aidiyet ve Katılımcılık
 • Topluma ve Doğaya Duyarlılık
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • İnsana ve Farklılıklara Saygı
 • Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Erişilebilirlik, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
 • Kalite Odaklı Kurum Kültürü
 • Millî ve Manevi Değerlere Bağlılık
 • Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımı

 

 

YD-001 - Yayın Tarihi: 04.04.2022 – Rev: 01/01.01.2024

Ekler

YD-001 Misyon Vizyon.docx