Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Organizasyon Şeması

 

ORG-01/04.04.2022/00

Ekler

ORG-01 Organizasyon Şeması.docx