Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üniversitemiz Kalite Güvence Politikası

Ekler

ÇOMÜ KGS Kalite Güvence Politikaları.pdf
ÇOMÜ Uzaktan Egitim KGS Politikası.pdf