Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Üniversitemiz Kalite Güvence Politikası

Ekler

POL-001 Genel Kalite Güvence Politikası.pdf
POL-002 Enerji Yönetimi Politikası.pdf
POL-003 Araştırma-Geliştirme Kalite Güvence Politikası.pdf
POL-004 Toplumsal Katkı Kalite Güvence Politikası.pdf
POL-005 Eğitim Ögretim Kalite Güvence Politikası.pdf
POL-006 Uluslararasılaşma Kalite Güvence Politikası.pdf
POL-007 Yönetim Sistemi Kalite Güvence Politikası.pdf
POL-008 Uzaktan Eğitim KGS Politikası.pdf